Градска библиотека ''Атанасије Стојковић''- Званична презентација

  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma

Каталог наших издања

Јужњачка утеха


БАЗДУЉ, Мухарем, 1977-     
Јужњачка утеха / Мухарем Баздуљ. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2021 (Рума : Типо-граф). - 185 стр. ; 20 cm  Тираж 500. - О писцу: стр. 189.  ISBN 978-86-85709-92-0  821.163.41-4  COBISS.SR-ID 47264777

Срем 1918: од Сирма до Србије

ПЕТРОВИЋ, Илија, 1938-
Срем 1918. : од Сирма до Србије / Илија Петровић. - Рума : И. Петровић, 2018 (Београд : Донат граф). - 303 str. : илустр. ; 24 cm

Ауторова слика. - Тираж 100. - Стр. 7-8: Срем - земља српска и по становништву и по имену / Бранислав Ћурчић. - Стр. 9-17: О Срему пре и после 1918, у светлу српско-хрватских спорова око његове припадности / Дејан Микавица. - Белешка о састављачу: стр. 301-303. - Библиографија: стр. 280-283. - Регистар.

(Брош.)
94(=163.41)(497.113 Srem)"... /1918"

COBISS.SR-ID 1544159949

RAMONDA SERBICA

МИЛОВАНОВИЋ, Стамен, 1940-
Ramonda serbica : (јава, снови и сновиђења) / Стамен Миловановић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Ниш : Свен). - 353 стр. : илустр. ; 22 cm

Тираж 200. - Непознате речи и локализми: стр. 351. - Биографија: стр. 352-353.

ISBN 978-86-85709-67-8 (брош.)

Манге

ЛАУДАНОВИЋ, Весна
Манге / Весна Лаудановић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 65 стр. ; 21 cm

Тираж 400.

ISBN 978-86-85709-68-5
821.163.41-31

COBISS.SR-ID 311043335

Зврј упразно

ЈОЗИЋ, Мирослав
Зврј упразно / Мирослав Јозић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типо-граф). - 160 стр. ; 21 cm

Тираж 450.

Међу нама речено

ГРАЧАН-Ливада, Маја
Među nama rečeno / Maja Gračan Livada ; [predgovor Biljana Nikolić ; ilustracije Ljiljana Vojvodić]. - Ruma : Gradska biblioteka "Atanasije Stojković", 2016 (Ruma : Tipograf). - 97 str. : ilustr. ; 19 cm

Tiraž 450. - Jedan pristup Majinoj poeziji: str. 7-11.

ISBN 978-86-85709-66-1

Слово тврдо: о преписци Илариона Руварца

 

НЕНИН, Миливој
Слово тврдо : о преписци Илариона Руварца / Миливој Ненин. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић" ; Сремски Карловци : Каирос, 2016 (Рума : Типограф). - 228 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Сион ; 2)

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. Садржи и преписку Илариона Руварца.

Добро јутро, цветићи

ЂУРИЋ, Душан
Добро јутро, цветићи : песме за децу / Душан Ђурић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 109 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-63-0
821.163.41-93-14

COBISS.SR-ID 306777863

Каталог монографских публикација библиотеке манастира Гргетег

КОВАЧЕВИЋ, Стеван
Каталог монографских публикација библиотеке манастира Гргетег / Стеван Ковачевић, Драгана Вучковић, Ивана Костадиновић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 315 стр. ; 24 cm

Тираж 1.500. - Стр. 7: Уводне напомене / Стеван Ковачевић. - Регистри.

ISBN 978-86-85709-61-6
017.1:[027:271.222(497.11)-523.6(497.113 Grgeteg)

COBISS.SR-ID 305585671

Песме снохватице

БЈЕЛКИЋ, Тодор
Песме снохватице : (најновије, новије и раније песме) / Тодор Бјелкић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 80 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-59-3

Љубав пише романе

ВУЈАНИЋ, Александра
Љубав пише романе / Александра Вујанић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 60 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-60-9

Не будите ме

ПРОКОПЉЕВИЋ, Радивој
Не будите ме / Радивој Прокопљевић ; [избор из поезије Жељко Стојановић]. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2015 (Рума : Типо-граф). - 100 стр. ; 21 cm

Тираж 700.

ISBN 978-86-85709-58-6
821.163.41-14

COBISS.SR-ID 301532935

Нуада

ЈЕЛАЧА, Милорад
Нуада / Милорад Јелача. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2015 (Рума : Типо-граф). - 272 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-57-9
821.163.41-31

COBISS.SR-ID 300337415

Лепа књига у кићеном Срему

ЕРДЕЉАНИН, Анђелко
Лепа књига у кићеном Срему : прикази, чланци, записи / Анђелко Ердељанин. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2015 (Рума : Типограф). - 173 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-85709-52-4
821.163.41-9

COBISS.SR-ID 297929223

Седам сремских чуда

МАРКОВИЋ, Жељко
Седам сремских чуда : новинске приче / Жељко Марковић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2015 (Рума : Типограф). - 303 стр. ; 21 cm. - (Континент Срем)

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-55-5
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 299551239

Ој, бећарцу, песмо од старина

ОЈ, бећарцу, песмо од старина : збирка бећараца, поскочица и шалајки : 2887 дистихова / [сакупила] Јасмина Вукмановић. - Рума : Завичајно друштво : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2013 (Рума : Типо-граф). - 151 стр. ; 24 cm

Тираж 300. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 143-147. - Стр. 149-150: Јасминин драгоцени венчић / Љиљана Пешикан-Љуштановић. - На корицама белешка о сакупљачици с њеном сликом. - Библиографија: стр. 137-142.

ISBN 978-86-85709-42-5 (ГБАС; брош.)
821.163.41-14:398
COBISS.SR-ID 280495367

Дивани са шора

ФИЛИПОВИЋ, Ђока
Дивани са шора / Ђока Филиповић ; [илустрације Бранко Орешчанин]. - 2. измењено и допуњено изд. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2014 (Стара Пазова : Савпо). - 145 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција "Печат времена")

Тираж 300. - Речник заборављених речи и израза: стр. 135-142.

Кобајаги

ФИЛИПОВИЋ, Ђока
Кобајаги / Ђока Филиповић. - 3. изд. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2014 (Стара Пазова : Савпо). - 342 стр. ; 21 cm. - (Едиција "Печат времена")

Тираж 300.

Балкански мол

СТЕВАНОВИЋ, Тихомир
Балкански мол / Тихомир Стевановић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2014 (Рума : Типо-граф). - 178 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-85709-48-7
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 290352647

Дугино бих клупко

СИМИЋ, Надежда
Дугино бих клупко / Надежда Симић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2014 (Рума : Типограф). - 72 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-45-6
821.163.41-93-14
COBISS.SR-ID 284639495

Опело за боема

ВАРГА, Ладислав, 1962-
Опело за боема : романсирана истинита прича из прохујалих времена са аутентичним ликовима и догађајима / Ладислав Варга. - 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос ; Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2013 (Нови Сад : Будућност). - 212 стр. ; 21 cm. - (Библиотека "Атанасије Стојковић")

Тираж 700. - Белешка о писцу: стр. 212.

ISBN 978-86-7128-238-3
821.163.41-31

Опело за виолину

ФИЛИПОВИЋ, Ђока
Опело за виолину / Ђока Филиповић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2013 (Стара Пазова : СавПо). - 232 стр. ; 21 cm. - (Едиција "Печат времена")

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-85709-41-8
821.163.41-31

Живот из мог угла

 

НЕДЕЉКОВИЋ, Нада, 1995-
Живот из мог угла / Нада Недељковић. - 1. изд. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2013 (Рума : Типограф). - 66 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Завичајни писци ; књ. бр. 13)

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-37-1
821.163.41-14

Дете је лепота света

ПАШЋАН, Синиша, 1955-
Дете је лепота света / Синиша Пашћан ; [илустрације Маринко Лебовић]. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2012 (Нови Сад : МБМ плус). - 91 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Библиотека Печат времена / [Градска библиотека "Атанасије Стојковић"])

Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 85-88: Поетски дарови детињства / Ђура Шефер Сремац. - Стр. 89: Рецензија / Перо Зубац. - Белешка о писцу: стр. 91.

ISBN 978-86-85709-46-3
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 190816524

Даљинске дирке

АДАМОВИЋ-Шаула, Јелена, 1939 -
Даљинске дирке / Јелена Адамовић - Шаула. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2012 (Рума : Бјелић). - 160 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр.151-155: Душа од паперја \ Мира Швоња.

ISBN 978-86-85709-33-3 (картон)
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 268836615

Приче из Срема

ФИЛИПОВИЋ, Ђока

Приче из Срема / Ђока Филиповић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2012 (Стара Пазова : СавПо). - 180 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 700.

ISBN 978-86-85709-32-6

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 268836359

Зов српских гробаља и беспућа у туђини

ВИМИЋ, Ђорђе Д., 1944 -
Зов српских гробаља и беспућа у туђини / Ђорђе Д. Вимић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2012 (Рума : Амграф Српска књига). - 142 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 142. - Стр. 7-9: Песме ходочаснице Ђорђа Вимића/ Стеван Ковачевић.


ISBN 978-86-85709-34-0 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 269266951

Од пролећа до пролећа

ГЛОЦАР, Емилијан
Од пролећа до пролећа : роман / Емилијан Глоцар ; превео са чешког Никола Дреновац ; приредио Жељко Стојановић. - 1. изд. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић" ; Сремски Карловци : Каирос, 2011 (Нови Сад : Будућност). - 161 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Печат времена)
Тираж 1.000.
ISBN 978-86-7128-205-5
821.162.3-31
COBISS.SR-ID 268518919

Дон Хуан

ПАШЋАН, Синиша
Don Huan / Siniša Pašćan. - Ruma : Gradska biblioteka "Atanasije Stojković", 2012 (Novi Sad : MBM plas). - 183 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Pečat vremena)
Tiraž 1.000.
ISBN 978-86-85709-35-7
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 269479431

Пут до крста светог Владимира

НОВАКОВИЋ, Сандра, 1972-
Пут до крста светог Владимира : живот и дело Атанасија Стојковића / Сандра Новаковић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2011 (Рума : Типограф). - 92 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Печат времена)
Тираж 300. - Кратка биографија аутора: стр. 91. - Библиографија.
ISBN 978-86-85709-31-9
821.163.41.09 Stojković A.
COBISS.SR-ID 268317959

Чаура

НОВАКОВИЋ, Никола

Чаура / Никола Новаковић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2011 (Рума : Типограф). - 82 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Завичајни писци ; књ. бр. 14)
Тираж 300.
ISBN 978-86-85709-29-6
COBISS.SR-ID 263486215

 

Страна 1 од 3

Претрага сајта

Конкурс

Наши библиотекари вам препоручују

Пратите нас на фејсбуку

Facebook

Видео

Статистика

wordpress com stats plugin

Тренутно на мрежи

Имамо 15 гостију на мрежи

Каталог

НБС

Библиотека Матице српске

Анкета

Које садржаје или сервисе најчешће пратите и користите посредством нашег сајта?

Банер
Банер

БДС

Банер

WorldCat

Банер

Пројекат ''Растко''

Банер

WORLD DIGITAL LIBRARY

Банер

e-cris.sr

Банер