Градска библиотека ''Атанасије Стојковић''- Званична презентација

  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma

Каталог наших издања

Теореме по Лазару

ЖИВАНОВИЋ, Лазар

Теореме по Лазару / Лазар Живановић. - Рума : Градска библиотека, 2011 (Нови Сад : Графиком НС). - 42 стр. ; 21 cm
Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-28-9

COBISS.SR-ID 260931335

У тишини лудака

ЈАНКОВИЋ, Драган, 1965-

У тишини лудака / Драган Јанковић ; [ликовно опремио Драгољуб Бата Чавић]. - Рума : Градска библиотека, 2009 (Рума : Графампромет). - 100 стр. ; 19 cm : илустр. - (Библиотека Завичајни писци ; Књ. бр. 12)

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-19-7 (брош.)

821.163.41-14

COBISS.SR-ID 246614535

Аристид и Наталија

СТОЈКОВИЋ, Атанасије

Аристид и Наталија / Атанасије Стојковић ; превео и прилагодио Владислав
М. Тодоровић. - Рума : Градска библиотека, 2010 (Нови Сад : Будућност). -
136 стр. ; 21 cm
ISBN 978-86-85709-26-5
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 251833863

Из пера једног хорористе

BOGOJEVIĆ, Nikola

Iz pera jednog hororiste / Nikola Bogojević ; [glavni urednik Branislav Crvenković]. - Ruma : Gradska biblioteka, 2010 (Ruma : Bjelić). - 35 str. : ilustr. ; 25 cm. - (#Biblioteka #Posebna izdanja / Gradska biblioteka, Ruma)

Tiraž 300.

 

Моја маленкост и ја: причице

 

ЛУКИЋ, Милан

   Моја маленкост и ја : (причице) / Милан Лукић. - Рума : Градска библиотека, 2010 (Рума : Бјелић). - 47 стр. ; 25 cm. - (Посебна издања / Градска библиотека, Рума ; књ. 3)

 

Отпушени ставови

 

ДЕЛИЋ, Дејан

   Otpušeni stavovi : aforizmi / Dejan Delić. - Ruma : Gradska biblioteka, 2010 (Ruma : Bjelić). - 102 str. ; 18 cm. - (Posebna izdanja / Gradska biblioteka, Ruma ; knj. 2)

 

Манастирске и црквене библиотеке

МАНАСТИРСКЕ и црквене библиотеке : зборник радова са стручног скупаодржаног у Градској
библиотеци у Руми 1. октобра 2009. / Весна Петровић приређивач ; уредник Богољуб Шијаковић. - Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања ; Рума : Градска библиотека, 2010 (Београд : Службени гласник). - 49 стр. ; 24 cm
. - (Библиографија српске теологије, ISSN 1821-1518 ; књ. 2)
На спор. насл. стр.: Libraries of Monasteries and Churches.

 

Балерина из кутије

КРЊУЛАЦ, Владимир
Балерина из кутије / Владимир Крњулац. - Рума : Градска библиотека,
2008 (Рума : Графампромет). - 73 стр. : ауторова слика ; 20
cm. -
(Библиотека Завичајни писци ; књ. бр. 9)

Библиотеке фрушкогорских манастира

 

 

ПЕТРОВИЋ, Весна
      Библиотеке фрушкогорских манастира : Српска читаоница у Иригу, октобар 2009/ [изложбу и каталог припремили Весна Петровић, Жељко Стојановић, Весна Ћосић] .- Рума : Градска библиотека, 2009 (Рума: Амграф).- 22 стр.: илустр.;15 cm
Тираж 200

Коцкице изгубљеног мозаика

 

Коцкице изгубљеног мозаика: песме/Драган томашевић; књигу ликовно опремио Радован Кузмановић.- Рума: Градска библиотека, 2009 (Рума: Графампромет).-137 стр.: илустр.; 21 cm.-(Библиотека Завичајни писци; кнј. бр. 11)
Тираж 300.-Белешка о аутору: стр. 137.
ISBN 978-86-85709-23-4

Руми с љубављу

Руми с љубављу / Хаџи Божидар Пауковић ; [сарадници Боро Мирковић ...[и др.] ; фотографије Евалд Серваци ... [и др.]]. - Рума : Завичајни музеј: Завичајно друштво : Градска библиотека, 2006 (Рума : Графампромет). - 140 листова : илустр., фотогр. ; 43 cm

Девесиље

Девесиље : из биљежака у прози Србина мухамеданца Аливерића     Тузлака /упјесмио Змајова. - [Репринт]. - Рума : Основна школа "Змај Јова Јовановић": Градска библиотека, 1998 (Рума : Графампромет). - 111 стр. ; 21 cm
 
"Поводом двадесет осмих сусрета Змајевих школа у Руми" --> колофон. -Тираж 1000. - Фототипско изд.: У Новом Саду : Српска штампарија Дра. Св.Милетића, 1900.

Дневник истине


    Дневник истине / Димитрије Вукашиновић ; [илустрације Миленko Аћимовић-Аћим]. - Рума : Градска библиотека, 2007 (Рума : Графампромет). -190 стр. : илустр. ; 20 cm

Петнаест црвених ружа

   Петнаест црвених ружа / Емилија Сремчевић, Катарина Божичковић, Дајана Божичковић ; [илустрације ученици 6. разреда ОШ "Небојша Јерковић" Буђановци]. - Рума : Градска библиотека, 2007 (Рума : Графампромет). - 66
стр. : илустр. ; 20 cm

Атанасије Стојковић

  
Атанасије Стојковић : (1773-1832) / Ђорђе Арсенић. - 2. делимично прерађено, допуњено и исправљено изд. - Рума : Градска библиотека, 2007 (Рума : Графампромет). - 55 стр. : илустр. ; 21 cm

Братска љубав

   Bratska ljubav / Slobodan Šestić ; [ilustracije Anja Kljajić]. - Ruma : Gradska biblioteka, 2008 (Ruma : Grafampromet). - 65 str. ; 21 cm. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 1)

Има ту нешто

   Ima tu nešto / Maja Gračan Livada ; [ilustracije Ljiljana Vojvodić]. -Ruma : Gradska biblioteka, 2006 (Ruma : Grafampromet). - 68 str. : ilustr.; 21 cm

Збогом једино моје


  Збогом једино моје / Сања Кљајић. - Рума : Градска библиотека, 2005 (Рума : La linea). - 119 стр. ; 21 cm

Где ли су нестала сва та нежна осећања

Gde li su nestala sva ta nežna osećanja / Marijana Maja Livada. - Ruma: Gradska biblioteka, 1999 (Рума : Графампромет). - 68 str. : ilustr. ;21 cm (Gradska biblioteka, 1999 (Рума : Графампромет). - 68 str. : ilustr. ;21 cm

Вељко Дугошевић

   Вељко Дугошевић / Радослав-Раде Ђорђевић ; [аутор прилога Снежана Ракановић]. - Рума : ОШ "Вељко Дугошевић" : Градска библиотека, 2000 (Рума: "Бјелић"). - 116 стр. : илустр. ; 21 cm
 

Светлост на крају улице

   Светлост на крају улице / Радослав Славнић ; [илустрације Лидија Димитријевић]. - Рума : Графампромет :Градска библиотека, 2000 (Рума :Графампромет). - 59 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Деца писци ;књ. 2)

Сваком је потребан неко

 
Сваком је потребан неко / Јелена Љубинковић ; [илустрације СинишаПашћан]. - Рума : Градска библиотека, 2006 (Рума : Графампромет). - 82 стр.: илустр. ; 20 cm

Са сунцем у коси : нове и старе песме

   Са сунцем у коси : нове и старе песме / Буда Стојковић. - Рума : Српска књига : Градска библиотека, 2003 (Рума :Српска књига Графампромет). - 108 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

Румски Јевреји

  
Румски Јевреји / Божидар Пауковић. - [Нови Сад] : Покрајински секретаријат за остваривање права националних мањина, управу и прописе : Покрајински секретаријат за информисање ; Рума : Скупштина општине :
Градска библиотека : Завичајни музеј : Културни центар, 1996 (Рума : Лет & Графо). - 56 стр. : илустр. ; 25 cm + План Руме ([1] пресавијен лист)

Piano : adagio

Piano : adagio / Velimir Savić ; [ilustracije Velimir Savić]. - Ruma :
Gradska biblioteka, 1999 (Kula : "Braća Mandić"). - 103 str. : ilustr. ; 24
cm

Пехар, ране

   Пехар, ране / Јаника Печи. - Рума : Градска библиотека, 2008 (Рума : Графампромет). - 80 стр. : илустр. ; 22 cm

Новинарска : (истргнуто из бележнице)

   Новинарска : (истргнуто из бележнице) / Драгана Ћатић. - Рума : Градска библиотека, 1999 (Земун : Кућа штампе). - 211 стр. : илустр. ; 21 cm

Српска "мала гимназија" у Руми у 18. веку

   Српска "мала гимназија" у Руми у 18. веку : (1770- 1792]) /Ђорђе Арсенић. - Рума : Градска библиотека : Управа Парохије храма "Вазнесења Господњег", 1995 (Рума : Лет). - 8 листова : илустр. ; 31 cm

Кумови звезде Данице : песме

   Кумови звезде Данице : песме / Драган Томашевић. - Рума : Градска библиотека, 2008 (Рума : Графампромет). - 86 стр. : илустр. ; 21 cm. -
(Библиотека Завичајни писци ; књ. бр. 8)

Кроз румске сокаке.Део 3

   Кроз румске сокаке. 3 / Хаџи Божидар Пауковић ; [фотографије Јосип Бурнаћ ... и др.]. - Рума : Завичајни музеј : Градска библиотека : Културни центар, [1999] (Рума : Бјелић). - 135 стр. : фотогр. ; 21 цм

Кроз румске сокаке. Део 2

   Кроз румске сокаке. Део 2 / Божидар Пауковић ; [фотографије Мира и Боро Мирковић, Душан Јованић, Коцан Владимир, Мирко Миколаци, Јован Максимовић, Божидар Пауковић]. - Рума : Градска библиотека : Завичајни музеј : Културни центар, [1996] (Рума : Лет & Графо). - [48] листова : фотогр. ; 21 x 29 cm

Страна 2 од 3

Претрага сајта

Конкурс

Наши библиотекари вам препоручују

Пратите нас на фејсбуку

Facebook

Видео

Статистика

wordpress com stats plugin

Тренутно на мрежи

Имамо 49 гостију на мрежи

Моја библиотека

COBISS+
Прати своја задужења, 
резервиши, продужи рок

Каталог

НБС

Библиотека Матице српске

Анкета

Које садржаје или сервисе најчешће пратите и користите посредством нашег сајта?

Банер
Банер

БДС

Банер

WorldCat

Банер

Пројекат ''Растко''

Банер

WORLD DIGITAL LIBRARY

Банер

e-cris.sr

Банер