Градска библиотека ''Атанасије Стојковић''- Званична презентација

  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma

Каталог наших издања

Теореме по Лазару

ЖИВАНОВИЋ, Лазар

Теореме по Лазару / Лазар Живановић. - Рума : Градска библиотека, 2011 (Нови Сад : Графиком НС). - 42 стр. ; 21 cm
Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-28-9

COBISS.SR-ID 260931335

У тишини лудака

ЈАНКОВИЋ, Драган, 1965-

У тишини лудака / Драган Јанковић ; [ликовно опремио Драгољуб Бата Чавић]. - Рума : Градска библиотека, 2009 (Рума : Графампромет). - 100 стр. ; 19 cm : илустр. - (Библиотека Завичајни писци ; Књ. бр. 12)

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-19-7 (брош.)

821.163.41-14

COBISS.SR-ID 246614535

Аристид и Наталија

СТОЈКОВИЋ, Атанасије

Аристид и Наталија / Атанасије Стојковић ; превео и прилагодио Владислав
М. Тодоровић. - Рума : Градска библиотека, 2010 (Нови Сад : Будућност). -
136 стр. ; 21 cm
ISBN 978-86-85709-26-5
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 251833863

Из пера једног хорористе

BOGOJEVIĆ, Nikola

Iz pera jednog hororiste / Nikola Bogojević ; [glavni urednik Branislav Crvenković]. - Ruma : Gradska biblioteka, 2010 (Ruma : Bjelić). - 35 str. : ilustr. ; 25 cm. - (#Biblioteka #Posebna izdanja / Gradska biblioteka, Ruma)

Tiraž 300.

 

Моја маленкост и ја: причице

 

ЛУКИЋ, Милан

   Моја маленкост и ја : (причице) / Милан Лукић. - Рума : Градска библиотека, 2010 (Рума : Бјелић). - 47 стр. ; 25 cm. - (Посебна издања / Градска библиотека, Рума ; књ. 3)

 

Отпушени ставови

 

ДЕЛИЋ, Дејан

   Otpušeni stavovi : aforizmi / Dejan Delić. - Ruma : Gradska biblioteka, 2010 (Ruma : Bjelić). - 102 str. ; 18 cm. - (Posebna izdanja / Gradska biblioteka, Ruma ; knj. 2)

 

Манастирске и црквене библиотеке

МАНАСТИРСКЕ и црквене библиотеке : зборник радова са стручног скупаодржаног у Градској
библиотеци у Руми 1. октобра 2009. / Весна Петровић приређивач ; уредник Богољуб Шијаковић. - Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања ; Рума : Градска библиотека, 2010 (Београд : Службени гласник). - 49 стр. ; 24 cm
. - (Библиографија српске теологије, ISSN 1821-1518 ; књ. 2)
На спор. насл. стр.: Libraries of Monasteries and Churches.

 

Балерина из кутије

КРЊУЛАЦ, Владимир
Балерина из кутије / Владимир Крњулац. - Рума : Градска библиотека,
2008 (Рума : Графампромет). - 73 стр. : ауторова слика ; 20
cm. -
(Библиотека Завичајни писци ; књ. бр. 9)

Библиотеке фрушкогорских манастира

 

 

ПЕТРОВИЋ, Весна
      Библиотеке фрушкогорских манастира : Српска читаоница у Иригу, октобар 2009/ [изложбу и каталог припремили Весна Петровић, Жељко Стојановић, Весна Ћосић] .- Рума : Градска библиотека, 2009 (Рума: Амграф).- 22 стр.: илустр.;15 cm
Тираж 200

Коцкице изгубљеног мозаика

 

Коцкице изгубљеног мозаика: песме/Драган томашевић; књигу ликовно опремио Радован Кузмановић.- Рума: Градска библиотека, 2009 (Рума: Графампромет).-137 стр.: илустр.; 21 cm.-(Библиотека Завичајни писци; кнј. бр. 11)
Тираж 300.-Белешка о аутору: стр. 137.
ISBN 978-86-85709-23-4

Руми с љубављу

Руми с љубављу / Хаџи Божидар Пауковић ; [сарадници Боро Мирковић ...[и др.] ; фотографије Евалд Серваци ... [и др.]]. - Рума : Завичајни музеј: Завичајно друштво : Градска библиотека, 2006 (Рума : Графампромет). - 140 листова : илустр., фотогр. ; 43 cm

Девесиље

Девесиље : из биљежака у прози Србина мухамеданца Аливерића     Тузлака /упјесмио Змајова. - [Репринт]. - Рума : Основна школа "Змај Јова Јовановић": Градска библиотека, 1998 (Рума : Графампромет). - 111 стр. ; 21 cm
 
"Поводом двадесет осмих сусрета Змајевих школа у Руми" --> колофон. -Тираж 1000. - Фототипско изд.: У Новом Саду : Српска штампарија Дра. Св.Милетића, 1900.

Дневник истине


    Дневник истине / Димитрије Вукашиновић ; [илустрације Миленko Аћимовић-Аћим]. - Рума : Градска библиотека, 2007 (Рума : Графампромет). -190 стр. : илустр. ; 20 cm

Петнаест црвених ружа

   Петнаест црвених ружа / Емилија Сремчевић, Катарина Божичковић, Дајана Божичковић ; [илустрације ученици 6. разреда ОШ "Небојша Јерковић" Буђановци]. - Рума : Градска библиотека, 2007 (Рума : Графампромет). - 66
стр. : илустр. ; 20 cm

Атанасије Стојковић

  
Атанасије Стојковић : (1773-1832) / Ђорђе Арсенић. - 2. делимично прерађено, допуњено и исправљено изд. - Рума : Градска библиотека, 2007 (Рума : Графампромет). - 55 стр. : илустр. ; 21 cm

Братска љубав

   Bratska ljubav / Slobodan Šestić ; [ilustracije Anja Kljajić]. - Ruma : Gradska biblioteka, 2008 (Ruma : Grafampromet). - 65 str. ; 21 cm. -
(Biblioteka Posebna izdanja ; knj. 1)

Има ту нешто

   Ima tu nešto / Maja Gračan Livada ; [ilustracije Ljiljana Vojvodić]. -Ruma : Gradska biblioteka, 2006 (Ruma : Grafampromet). - 68 str. : ilustr.; 21 cm

Збогом једино моје


  Збогом једино моје / Сања Кљајић. - Рума : Градска библиотека, 2005 (Рума : La linea). - 119 стр. ; 21 cm

Где ли су нестала сва та нежна осећања

Gde li su nestala sva ta nežna osećanja / Marijana Maja Livada. - Ruma: Gradska biblioteka, 1999 (Рума : Графампромет). - 68 str. : ilustr. ;21 cm (Gradska biblioteka, 1999 (Рума : Графампромет). - 68 str. : ilustr. ;21 cm

Вељко Дугошевић

   Вељко Дугошевић / Радослав-Раде Ђорђевић ; [аутор прилога Снежана Ракановић]. - Рума : ОШ "Вељко Дугошевић" : Градска библиотека, 2000 (Рума: "Бјелић"). - 116 стр. : илустр. ; 21 cm
 

Светлост на крају улице

   Светлост на крају улице / Радослав Славнић ; [илустрације Лидија Димитријевић]. - Рума : Графампромет :Градска библиотека, 2000 (Рума :Графампромет). - 59 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Деца писци ;књ. 2)

Сваком је потребан неко

 
Сваком је потребан неко / Јелена Љубинковић ; [илустрације СинишаПашћан]. - Рума : Градска библиотека, 2006 (Рума : Графампромет). - 82 стр.: илустр. ; 20 cm

Са сунцем у коси : нове и старе песме

   Са сунцем у коси : нове и старе песме / Буда Стојковић. - Рума : Српска књига : Градска библиотека, 2003 (Рума :Српска књига Графампромет). - 108 стр. : илустр. у бојама ; 30 cm

Румски Јевреји

  
Румски Јевреји / Божидар Пауковић. - [Нови Сад] : Покрајински секретаријат за остваривање права националних мањина, управу и прописе : Покрајински секретаријат за информисање ; Рума : Скупштина општине :
Градска библиотека : Завичајни музеј : Културни центар, 1996 (Рума : Лет & Графо). - 56 стр. : илустр. ; 25 cm + План Руме ([1] пресавијен лист)

Piano : adagio

Piano : adagio / Velimir Savić ; [ilustracije Velimir Savić]. - Ruma :
Gradska biblioteka, 1999 (Kula : "Braća Mandić"). - 103 str. : ilustr. ; 24
cm

Пехар, ране

   Пехар, ране / Јаника Печи. - Рума : Градска библиотека, 2008 (Рума : Графампромет). - 80 стр. : илустр. ; 22 cm

Новинарска : (истргнуто из бележнице)

   Новинарска : (истргнуто из бележнице) / Драгана Ћатић. - Рума : Градска библиотека, 1999 (Земун : Кућа штампе). - 211 стр. : илустр. ; 21 cm

Српска "мала гимназија" у Руми у 18. веку

   Српска "мала гимназија" у Руми у 18. веку : (1770- 1792]) /Ђорђе Арсенић. - Рума : Градска библиотека : Управа Парохије храма "Вазнесења Господњег", 1995 (Рума : Лет). - 8 листова : илустр. ; 31 cm

Кумови звезде Данице : песме

   Кумови звезде Данице : песме / Драган Томашевић. - Рума : Градска библиотека, 2008 (Рума : Графампромет). - 86 стр. : илустр. ; 21 cm. -
(Библиотека Завичајни писци ; књ. бр. 8)

Кроз румске сокаке.Део 3

   Кроз румске сокаке. 3 / Хаџи Божидар Пауковић ; [фотографије Јосип Бурнаћ ... и др.]. - Рума : Завичајни музеј : Градска библиотека : Културни центар, [1999] (Рума : Бјелић). - 135 стр. : фотогр. ; 21 цм

Кроз румске сокаке. Део 2

   Кроз румске сокаке. Део 2 / Божидар Пауковић ; [фотографије Мира и Боро Мирковић, Душан Јованић, Коцан Владимир, Мирко Миколаци, Јован Максимовић, Божидар Пауковић]. - Рума : Градска библиотека : Завичајни музеј : Културни центар, [1996] (Рума : Лет & Графо). - [48] листова : фотогр. ; 21 x 29 cm

Страна 2 од 3

Претрага сајта

Конкурс

Наши библиотекари вам препоручују

Пратите нас на фејсбуку

Facebook

Видео

Статистика

wordpress com stats plugin

Тренутно на мрежи

Имамо 26 гостију на мрежи

Каталог

НБС

Библиотека Матице српске

Анкета

Које садржаје или сервисе најчешће пратите и користите посредством нашег сајта?

Банер
Банер

БДС

Банер

WorldCat

Банер

Пројекат ''Растко''

Банер

WORLD DIGITAL LIBRARY

Банер

e-cris.sr

Банер