Градска библиотека ''Атанасије Стојковић''- Званична презентација

  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma
  • Gradska biblioteka Ruma

Каталог наших издања

Јужњачка утеха


БАЗДУЉ, Мухарем, 1977-     
Јужњачка утеха / Мухарем Баздуљ. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2021 (Рума : Типо-граф). - 185 стр. ; 20 cm  Тираж 500. - О писцу: стр. 189.  ISBN 978-86-85709-92-0  821.163.41-4  COBISS.SR-ID 47264777

Срем 1918: од Сирма до Србије

ПЕТРОВИЋ, Илија, 1938-
Срем 1918. : од Сирма до Србије / Илија Петровић. - Рума : И. Петровић, 2018 (Београд : Донат граф). - 303 str. : илустр. ; 24 cm

Ауторова слика. - Тираж 100. - Стр. 7-8: Срем - земља српска и по становништву и по имену / Бранислав Ћурчић. - Стр. 9-17: О Срему пре и после 1918, у светлу српско-хрватских спорова око његове припадности / Дејан Микавица. - Белешка о састављачу: стр. 301-303. - Библиографија: стр. 280-283. - Регистар.

(Брош.)
94(=163.41)(497.113 Srem)"... /1918"

COBISS.SR-ID 1544159949

RAMONDA SERBICA

МИЛОВАНОВИЋ, Стамен, 1940-
Ramonda serbica : (јава, снови и сновиђења) / Стамен Миловановић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Ниш : Свен). - 353 стр. : илустр. ; 22 cm

Тираж 200. - Непознате речи и локализми: стр. 351. - Биографија: стр. 352-353.

ISBN 978-86-85709-67-8 (брош.)

Манге

ЛАУДАНОВИЋ, Весна
Манге / Весна Лаудановић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 65 стр. ; 21 cm

Тираж 400.

ISBN 978-86-85709-68-5
821.163.41-31

COBISS.SR-ID 311043335

Зврј упразно

ЈОЗИЋ, Мирослав
Зврј упразно / Мирослав Јозић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типо-граф). - 160 стр. ; 21 cm

Тираж 450.

Међу нама речено

ГРАЧАН-Ливада, Маја
Među nama rečeno / Maja Gračan Livada ; [predgovor Biljana Nikolić ; ilustracije Ljiljana Vojvodić]. - Ruma : Gradska biblioteka "Atanasije Stojković", 2016 (Ruma : Tipograf). - 97 str. : ilustr. ; 19 cm

Tiraž 450. - Jedan pristup Majinoj poeziji: str. 7-11.

ISBN 978-86-85709-66-1

Слово тврдо: о преписци Илариона Руварца

 

НЕНИН, Миливој
Слово тврдо : о преписци Илариона Руварца / Миливој Ненин. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић" ; Сремски Карловци : Каирос, 2016 (Рума : Типограф). - 228 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Сион ; 2)

Тираж 300. - Напомене и библиографске референце уз текст. Садржи и преписку Илариона Руварца.

Добро јутро, цветићи

ЂУРИЋ, Душан
Добро јутро, цветићи : песме за децу / Душан Ђурић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 109 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-63-0
821.163.41-93-14

COBISS.SR-ID 306777863

Каталог монографских публикација библиотеке манастира Гргетег

КОВАЧЕВИЋ, Стеван
Каталог монографских публикација библиотеке манастира Гргетег / Стеван Ковачевић, Драгана Вучковић, Ивана Костадиновић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 315 стр. ; 24 cm

Тираж 1.500. - Стр. 7: Уводне напомене / Стеван Ковачевић. - Регистри.

ISBN 978-86-85709-61-6
017.1:[027:271.222(497.11)-523.6(497.113 Grgeteg)

COBISS.SR-ID 305585671

Песме снохватице

БЈЕЛКИЋ, Тодор
Песме снохватице : (најновије, новије и раније песме) / Тодор Бјелкић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 80 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-59-3

Љубав пише романе

ВУЈАНИЋ, Александра
Љубав пише романе / Александра Вујанић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2016 (Рума : Типограф). - 60 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-60-9

Не будите ме

ПРОКОПЉЕВИЋ, Радивој
Не будите ме / Радивој Прокопљевић ; [избор из поезије Жељко Стојановић]. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2015 (Рума : Типо-граф). - 100 стр. ; 21 cm

Тираж 700.

ISBN 978-86-85709-58-6
821.163.41-14

COBISS.SR-ID 301532935

Нуада

ЈЕЛАЧА, Милорад
Нуада / Милорад Јелача. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2015 (Рума : Типо-граф). - 272 стр. ; 21 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-57-9
821.163.41-31

COBISS.SR-ID 300337415

Лепа књига у кићеном Срему

ЕРДЕЉАНИН, Анђелко
Лепа књига у кићеном Срему : прикази, чланци, записи / Анђелко Ердељанин. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2015 (Рума : Типограф). - 173 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-85709-52-4
821.163.41-9

COBISS.SR-ID 297929223

Седам сремских чуда

МАРКОВИЋ, Жељко
Седам сремских чуда : новинске приче / Жељко Марковић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2015 (Рума : Типограф). - 303 стр. ; 21 cm. - (Континент Срем)

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-55-5
821.163.41-32

COBISS.SR-ID 299551239

Ој, бећарцу, песмо од старина

ОЈ, бећарцу, песмо од старина : збирка бећараца, поскочица и шалајки : 2887 дистихова / [сакупила] Јасмина Вукмановић. - Рума : Завичајно друштво : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2013 (Рума : Типо-граф). - 151 стр. ; 24 cm

Тираж 300. - Речник мање познатих речи и израза: стр. 143-147. - Стр. 149-150: Јасминин драгоцени венчић / Љиљана Пешикан-Љуштановић. - На корицама белешка о сакупљачици с њеном сликом. - Библиографија: стр. 137-142.

ISBN 978-86-85709-42-5 (ГБАС; брош.)
821.163.41-14:398
COBISS.SR-ID 280495367

Дивани са шора

ФИЛИПОВИЋ, Ђока
Дивани са шора / Ђока Филиповић ; [илустрације Бранко Орешчанин]. - 2. измењено и допуњено изд. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2014 (Стара Пазова : Савпо). - 145 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Едиција "Печат времена")

Тираж 300. - Речник заборављених речи и израза: стр. 135-142.

Кобајаги

ФИЛИПОВИЋ, Ђока
Кобајаги / Ђока Филиповић. - 3. изд. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2014 (Стара Пазова : Савпо). - 342 стр. ; 21 cm. - (Едиција "Печат времена")

Тираж 300.

Балкански мол

СТЕВАНОВИЋ, Тихомир
Балкански мол / Тихомир Стевановић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2014 (Рума : Типо-граф). - 178 стр. ; 21 cm

Тираж 500.

ISBN 978-86-85709-48-7
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 290352647

Дугино бих клупко

СИМИЋ, Надежда
Дугино бих клупко / Надежда Симић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2014 (Рума : Типограф). - 72 стр. : илустр. ; 24 cm

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-45-6
821.163.41-93-14
COBISS.SR-ID 284639495

Опело за боема

ВАРГА, Ладислав, 1962-
Опело за боема : романсирана истинита прича из прохујалих времена са аутентичним ликовима и догађајима / Ладислав Варга. - 1. изд. - Сремски Карловци : Каирос ; Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2013 (Нови Сад : Будућност). - 212 стр. ; 21 cm. - (Библиотека "Атанасије Стојковић")

Тираж 700. - Белешка о писцу: стр. 212.

ISBN 978-86-7128-238-3
821.163.41-31

Опело за виолину

ФИЛИПОВИЋ, Ђока
Опело за виолину / Ђока Филиповић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2013 (Стара Пазова : СавПо). - 232 стр. ; 21 cm. - (Едиција "Печат времена")

Тираж 1.000.

ISBN 978-86-85709-41-8
821.163.41-31

Живот из мог угла

 

НЕДЕЉКОВИЋ, Нада, 1995-
Живот из мог угла / Нада Недељковић. - 1. изд. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2013 (Рума : Типограф). - 66 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Завичајни писци ; књ. бр. 13)

Тираж 300.

ISBN 978-86-85709-37-1
821.163.41-14

Дете је лепота света

ПАШЋАН, Синиша, 1955-
Дете је лепота света / Синиша Пашћан ; [илустрације Маринко Лебовић]. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2012 (Нови Сад : МБМ плус). - 91 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Библиотека Печат времена / [Градска библиотека "Атанасије Стојковић"])

Ауторова слика. - Тираж 500. - Стр. 85-88: Поетски дарови детињства / Ђура Шефер Сремац. - Стр. 89: Рецензија / Перо Зубац. - Белешка о писцу: стр. 91.

ISBN 978-86-85709-46-3
821.163.41-1
COBISS.SR-ID 190816524

Даљинске дирке

АДАМОВИЋ-Шаула, Јелена, 1939 -
Даљинске дирке / Јелена Адамовић - Шаула. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2012 (Рума : Бјелић). - 160 стр. : илустр. ; 21 cm

Тираж 300. - Стр.151-155: Душа од паперја \ Мира Швоња.

ISBN 978-86-85709-33-3 (картон)
821.163.41-14
COBISS.SR-ID 268836615

Приче из Срема

ФИЛИПОВИЋ, Ђока

Приче из Срема / Ђока Филиповић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2012 (Стара Пазова : СавПо). - 180 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 700.

ISBN 978-86-85709-32-6

821.163.41-32

COBISS.SR-ID 268836359

Зов српских гробаља и беспућа у туђини

ВИМИЋ, Ђорђе Д., 1944 -
Зов српских гробаља и беспућа у туђини / Ђорђе Д. Вимић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2012 (Рума : Амграф Српска књига). - 142 стр. : илустр. ; 20 cm

Тираж 300. - Белешка о писцу: стр. 142. - Стр. 7-9: Песме ходочаснице Ђорђа Вимића/ Стеван Ковачевић.


ISBN 978-86-85709-34-0 (брош.)

821.163.41-14
COBISS.SR-ID 269266951

Од пролећа до пролећа

ГЛОЦАР, Емилијан
Од пролећа до пролећа : роман / Емилијан Глоцар ; превео са чешког Никола Дреновац ; приредио Жељко Стојановић. - 1. изд. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић" ; Сремски Карловци : Каирос, 2011 (Нови Сад : Будућност). - 161 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Печат времена)
Тираж 1.000.
ISBN 978-86-7128-205-5
821.162.3-31
COBISS.SR-ID 268518919

Дон Хуан

ПАШЋАН, Синиша
Don Huan / Siniša Pašćan. - Ruma : Gradska biblioteka "Atanasije Stojković", 2012 (Novi Sad : MBM plas). - 183 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Pečat vremena)
Tiraž 1.000.
ISBN 978-86-85709-35-7
821.163.41-31
COBISS.SR-ID 269479431

Пут до крста светог Владимира

НОВАКОВИЋ, Сандра, 1972-
Пут до крста светог Владимира : живот и дело Атанасија Стојковића / Сандра Новаковић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2011 (Рума : Типограф). - 92 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Печат времена)
Тираж 300. - Кратка биографија аутора: стр. 91. - Библиографија.
ISBN 978-86-85709-31-9
821.163.41.09 Stojković A.
COBISS.SR-ID 268317959

Чаура

НОВАКОВИЋ, Никола

Чаура / Никола Новаковић. - Рума : Градска библиотека "Атанасије Стојковић", 2011 (Рума : Типограф). - 82 стр. ; 17 cm. - (Библиотека Завичајни писци ; књ. бр. 14)
Тираж 300.
ISBN 978-86-85709-29-6
COBISS.SR-ID 263486215

 

Страна 1 од 3

Претрага сајта

Конкурс

Наши библиотекари вам препоручују

Пратите нас на фејсбуку

Facebook

Видео

Статистика

Тренутно на мрежи

Имамо 44 гостију на мрежи

Моја библиотека

COBISS+
Прати своја задужења, 
резервиши, продужи рок

Каталог

НБС

Библиотека Матице српске

Анкета

Које садржаје или сервисе најчешће пратите и користите посредством нашег сајта?

Банер
Банер

БДС

Банер

WorldCat

Банер

Пројекат ''Растко''

Банер

WORLD DIGITAL LIBRARY

Банер

e-cris.sr

Банер